WEBSITE THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ THCS PHÚC KHÁNH

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KH boi duong tx

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thắng
Ngày gửi: 13h:48' 04-05-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 3
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3

Họ và tên giáo viên: Hoàng Thị Thắng
Tổ/Bộ môn: Khoa học tự nhiên
Đơn vị công tác: Trường THCS Phúc Khánh.

STT
Nội dung bồi dưỡng
Tiến độ thực hiện
Yêu cầu đạt đượcBắt đầu
Hoàn Thành
Về nhận thức
Về kết quả

1
Nội dung 1
Bồi dưỡng tập chung đợt 12
Nội dung 2
Bồi dưỡng tập chung đợt 23
Nội dung 3
Mô đun 2
THCS

Tháng 9
Tháng 10
Hoạt động học tập của học sinh THCS
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS


Nội dung 3
Mô đun 3
THCS

Tháng 10
Tháng11
Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt


Nội dung 3
Mô đun 20
THCS

Tháng 11
Tháng 12
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).


Nội dung 3
Mô đun 23
THCS

Tháng 12
Tháng 1
Sử dụng một số phần mềm dạy học
1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học
2. Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học
Sử dụng được một số phần mềm dạy học


Nội dung 3
Mô đun 23
THCS

Tháng 1
Tháng 2
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh


Nội dung 3
Mô đun 24
THCS
Tháng 2
Tháng 3
Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học
Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.


Phúc khánh, ngày 04 tháng 05 năm 2013
Người lập kế hoạch


Hoàng Thị Thắng
 
Gửi ý kiến

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

TIN MỚI NHẤT

MÙA XUÂN YÊNLẬP